Innovatienavigator op Zorgvoorinnoveren

Innovatienavigator koppelt vragen van zorgorganisaties aan beste interventie

dinsdag 16 april 2013

Veel zorginnovaties zijn vanuit de aanbodkant ontwikkeld, vanuit de gedachte dat die oplossing werkt voor een organisatie of voor patiënten. Zorgondernemer Co Politiek draait het om. ‘Wij zoeken de beste oplossingen vanuit de behoefte van een zorgorganisatie, patiënten, burgers en zorgketens.’ Hiervoor ontwikkelde Politiek de Innovatienavigator, die donderdag 18 april jl. werd gelanceerd.

De Innovatienavigator omvat op dit moment gegevens en effecten van ongeveer 8.000 zorginnovaties. Dat worden er meer. Daarnaast bevat de database gegevens over de doelen, energie en weerstanden van zorgorganisaties, patiënten, burgers en zorgketens per veranderthema. Die worden verzameld op basis van online vragenlijsten en gesprekken met de verschillende stakeholders.

Weerstanden wegnemen
Volgens Politiek treden niet zelden weerstanden op als innovaties vanuit de aanbodfilosofie worden aangeboden. Hij neemt als voorbeeld de ontwikkelingen rondom eHealth. ‘Je vindt deze applicaties overal. En veel zorgorganisaties en zorgverzekeraars willen ermee aan de slag. Toch blijft het gebruik bij de patiënt een moeilijk punt. Dat komt omdat er niet goed is gevraagd naar de behoeften van gebruikers en zorgprofessionals. Diabetespatiënten meten bijvoorbeeld niet altijd online hun bloedwaarden, al weten ze dat het goed voor ze is. Vaak spelen emotionele factoren daarbij een rol. En daarmee houdt de eHealthapplicatie geen rekening. Het is dus belangrijk om te weten wat de patiënt ervan weerhoudt zelf zijn bloedwaarde te controleren. Maar ook hoe andere stakeholders in de diabetesketen tegenover de innovatie staan, zoals huisartsen en de praktijkondersteuners. Zij kunnen ook hun redenen hebben om de eHealthapplicatie wel of niet te stimuleren. Wij brengen behoeftes, weerstanden en energie in kaart en matchen deze met de best practices in de database of andere interventies om deze vraagstukken op te lossen.’

Politiek heeft inmiddels contact met veertig zorgorganisaties, waaronder de patiëntenfederatie NPCF, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Health Valley en het Zorginnovatieforum. Een aantal van deze organisaties is ook opdrachtgever, waaronder Achmea en de Kamer van Koophandel.

De komende periode benadert Politiek zorgvernieuwers per mail om de database verder te verrijken. Zorgvernieuwers kunnen uiteraard ook met hem contact opnemen als ze in aanmerking willen komen voor opname in de Innovatienavigator. Dat kan per mail: co.politiek@aimpact.nl