Diensten

Op hoofdlijnen bieden wij de volgende diensten en proposities aan:

 • Wijk-, stads-, regio-, collectiviteits- en stakeholderanalyses
 • Strategie- en planvorming
 • Samenstellen innovatie/interventieportfolio’s
 • Innovatie/interventieselectie (incl. opstellen businesscase)
 • Implementatiemanagement & opschaling
 • Businesscasemanagement en monitoring

De diensten en proposities welke wij aanbieden kunnen voor diverse aanleidingen worden ingezet. De basis vormt slimme technologie en het gebruik van big data. Daarnaast beschikken wij over een database met zo’n 12.500 innovaties/interventies in de zorg. Met de combinatie van kennis, data, innovatie- en veranderkracht kunnen wij bijna research based uw innovatie-, implementatie cq verandertraject inrichten, uitvoeren en monitoren.

Voorbeelden van aanleidingen zijn:

 • Strategiebepaling. Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor mijn organisatie? Waar zit mijn doelgroep? Men welke zorgvraag krijg ik te maken? Hoe ontwikkeld zich het zorgaanbod? Wat wordt mijn propositie? Waar moet ik gaan innoveren? Hoe kom ik tot substitutie?
 • Regionale en/of ketengerichte samenwerking. Welke organisaties hebben dezelfde problematiek? Waar kan ik gezamenlijk optrekken om kosten te delen en kwaliteit te vergroten en waar juist niet om mijn onderscheidend vermogen te houden?
 • Keuze van innovatie/interventies. Welke innovatie/interventie is voor mijn organisatie relevant? Welke innovaties/interventies zijn er allemaal? Welke beschikken of gewenste maturity waardoor ik minder risico loop? Welke criteria zijn van belang om te komen tot een keuze? Hoe kom ik tot de juiste businesscase? Hoe weet ik van te voren welke stakeholders de innovatie/interventie zullen accepteren en welke niet? Hoe kom ik van long- naar shortlist en een keuze? Hoe stel ik mijn innovatieportfolio en -plan samen?
 • Implementatie & opschaling. Hoe definieer ik een implementatieproject? Hoe kom ik tot een implementatieplan en -organisatie en hoe stel ik het implementatieteam samen. Hoe kom ik tot een integrale veranderaanpak en beheers ik de risico’s waarbij op korte termijn al de eerste successen te vieren zijn? Hoe zorg ik voor snelle opschaling zodat de businesscase gerealiseerd wordt?
 • Businesscasemanagement en projectmonitoring. Hoe monitor ik de voortgang van de implementatie en de businesscase? Hoe stuur ik bij en welke instrumenten gebruik ik daarbij?

Wij willen anders zijn in de benadering van onze opdrachtgevers. Onze diensten en proposities bieden wij zoveel mogelijk fixed priced aan.