Co-creatie eHealthboek

Co-creatie eHealthboek

Welkom bij de infomatiepagina van het co-creatie eHealthboek. Om deel te kunnen nemen aan het co-creatie eHealthboek en uw eHealth innovatie/oplossing in het boek te laten opnemen willen wij u vragen om een online enquete in te vullen, klik hier om naar de enquete te gaan.

Een aantal vragen in de enquete over de ordening van eHealth innovaties/oplossingen verwijzen naar extra informatie op deze site. Dit zijn:

  • Bijlage 1, klik hier voor een beschrijving van de ordening van eHealth (de belangrijkste bijlage)
  • Bijlage 2, klik hier voor aanvullende informatie mbt de ordening van eHealth
  • Bijlage 3, klik hier voor informatie mbt een aanvullende ordening

Doel en planning
Het co-creatie eHealthboek verbindt zoveel mogelijk partijen in de zorg om de implementatie van eHealth significant te versnellen. Voor meer informatie over het doel en planning van het boek download hier de informatiebrochure.

Wij dagen elke organisatie (zorgverleners, uitvinders, ondernemers, kennisinstellingen etc) in de zorg uit om mee te doen met dit initiatief. Voor elke organisatie zijn er concrete voordelen te realiseren in termen van het vertellen van een successtory en lessons learned, sneller terugverdienen investering, vergroting omzet, vergroting netwerk, kennisdeling, naamsbekendheid en samenwerking.

Adviesraad
Het co-creatie eHealthboek beschikt over een adviesraad met bestuurders en experts welke het initiatief met raad en daad ondersteunt. Als u als bestuurder van een organisatie in de zorg nog geen lid bent dan kunt u zich gewoon opgeven en meedoen. De adviesraad kent nu al de volgende samenstelling:
-Esther Agterdenbos, RvB ViaReva
-Paul Allers, directeur Pontes Medical
-Bart Berden, vz RvB Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
-Cid Berger, directeur Lentis
-Anemone Bogels, directeur Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK)
-Joost Bos, directeur verzekerdenbelangen Collectieve ziektekostenverzekeringen
-Lydia Bos, directeur Mentaalbeter
-Theo van Brunschot, RvC Pantein
-Vincent Buitendijk, RvB Libra Revalidatie en Audiologie
-Jolanda Buwalda, vz RvB Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
-Niels Chavannes, Associate Professor Public Health and Primary Care LUMC
-Rob van Damme, directeur Kwaliteit & innovatie VGZ
-Oscar Dekker, vz RvB GGZ Oost Brabant
-Diana Delnoij, Manager Zorginstituut Nederland
-Johan Detering, directeur publieke gezondheidszorg GGD/GHOR Zaanstreek – Waterland (in memoriam)
-Chris Doomernik, directeur Health Valley
-Huybert van Eck, vz RvB Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
-Willy van Egdom, bestuurder Bartholomeus Gasthuis
-Patricia Esveld, vz RvB Hilverzorg
-Jan Willem Faessen, vz Nederlandse Vereniging voor eHealth
-Hans Feenstra, vz RvB Martini Ziekenhuis Groningen
-Jan Fidder, vz RvB Gelre Ziekenhuizen
-Theo Follings, vice president Oost NV
-Lisette van Gemert, coordinator eHealth research center UTwente
-Lies van Gennip, directeur Nictiz
-Ben van Gent, RvB Florence
-Hans de Goeij, bestuursadviseur Oude Gracht Groep
-Mary Groenewoud, directeur Amphia Ziekenhuis
-Joep de Groot, RvB CbusinesZ
-Lex de Grunt, RvB Westelijk Noord Brabant
-Conny Helder, vz RvB Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
-Joop Hendriks, vz RvB Bronovo Ziekenhuis
-Dick Herfst, vz RvB ZZG zorggroep
-Hans Haveman, projectleider gemeente Enschede, ambtelijk trekker Zorgende Stad
-Marieke Hettinga, Lector eHealth Hogeschool Windesheim
-Carina Hilders, Reinier de Graaf Ziekenhuis
-Theo Hooghiemstra, algemeen secretaris/directeur Raad voor Volksgezondheid & Zorg
-Robbert Huijsman, Erasmus University Rotterdam/Achmea Zorg
-Eric Janson, vz RvB Zorggroep Leveste Middenveld
-Zion Jongstra, Algemeen directeur TSN Thuiszorg
-Karin Kalverboer, directeur Zorginnovatieforum
-Cristian Kamphuis, directeur OZF Achmea
-John Kauffeld, RvB Espria
-Erno Kleijnenberg, vz RvB ONVZ
-Simone Kortbeek, directeur Movisie
-Jacques Landman, directeur Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
-Bas Leerink, vz RvB Medisch Spectrum Twente
-Marcel Levi, vz RvB Academisch Medisch Centrum
-Barbara van de Linden, staflid implementatie Zonmw
-Ellen Maat, directeur Innovatie & ICT Cordaan
-Katherina Martin Abello, directeur I.COM Trimbos Instituut
-Heleen Miedema, Director of Education Technical Medicine & Biomedical Technology UTwente
-Diana Monissen, vz RvB de Friesland zorgverzekeraar
-Guus van Montfort, bestuur Actiz
-Martijn van Mourik, vice voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde
-Harry Nienhuis, bestuurs- en beleidsadviseur Menzis
-Henk Nies, bestuurder Vilans
-Anna van Popta, directeur Stichting Haagse Gezondheidscentra
-Greet Prins, vz RvB Philadelphia
-Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
-Roel Raatgever, managing director Utrechtinc
-Maarten van Rixtel, vz RvB Sensire
-Ruurd Jan Roorda, vz RvB Tergooi Ziekenhuis
-Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland
-Sietske Rozie, lid commissie Toekomst en Innovatie van de jonge specialist
-Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank
-Hans Schirmbeck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
-Atie Schipaanboord, adjunct directeur ANBO
-Margot van der Starre, directeur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
-Ron Treffers, vz RvB Rijnland Zorggroep
-Thijs Veerman, RvB Star-MDC
-Mirjam van ‘t Veld, burgemeester Stichtse Vecht, voorgedragen burgemeester Amstelveen
-Janneke van Vliet, RvB Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
-Dominique Vijverberg, directeur Stichting IZZ
-Laurent de Vries, RvB Viattence
-Loek Winter, Hoogleraar Healthcare entrepreneurship Nyenrode Business Universiteit
-Ron Wissink, directeur HuisartsenZorg Drenthe

Co-auteurs
-Ad van Berlo
-Jose van Berkum
-Bart Brandenburg
-Geert Klein Breteler
-Jan Willem Faessen
-Lisette van Gemert
-Charles Gimbrere
-Ingeborg Griffioen
-Jorne Grolleman
-Steven Hanekroot
-Annemarie Hensen
-Evert Jan van Hasselt
-Ruud Jansen
-Robert Houtenbos
-Remco Hoogendijk
-Floor de Jong
-Monique Kemner
-Xenia Kuiper
-Mark Lenssen
-Bram van Leeuwen
-Hedde van der Lugt
-Diana Monissen
-Martijn van Mourik
-Karin Oost
-Wilfrid Opheij
-Hans Ossebaard
-Co Politiek
-Kirsten Ruiter
-Sietske Rozie
-Dick Sietses
-Sanne-Lot van Ulzen
-Jan Vesseur
-Leonard Witkamp
-Ingela de Witte
-Maartje Zonderland

De online enquete
De enquête bestaat uit drie gedeelten:
A. Uw bedrijf, uw visie en uw innovatie/oplossing
B. Belangrijke volwassenheidsaspecten van uw innovatie/oplossing
C. Belangrijke aspecten met betrekking tot implementatie van uw innovatie/oplossing

De gegevens van gedeelte A worden, mits van voldoende kwaliteit, openbaar gebruikt voor het co-creatie eHealthboek. De gegevens van gedeelte B en C worden, na toestemming van u, toegevoegd aan de landelijke database van Aimpact, de hoofdsponsor en organisator achter het co-creatie eHealthboek. En, in overleg met u, gebruikt voor nader onderzoek en de dienstverlening van Aimpact.

Mocht u nadere afspraken willen maken over geheimhouding van specifieke informatie over bepaalde aspecten van uw innovatie/oplossing dan is dat mogelijk. Na afsluiting van het openbare gedeelte A kunt u, voordat wij u voor gedeelte B en C vragen stellen, uw voorkeuren daaromtrent aangeven.

Als u een volledige NDA (Non-disclosure Agreement/geheimhoudingsverklaring) wenst aan te gaan dan kunt u hier een NDA downloaden en ingevuld via mail, co.politiek@aimpact.nl , aan ons retourneren.

Door mee te doen met het co-creatie eHealthboek en door ook uw gegevens in de database van Aimpact te laten registreren krijgen relaties in ons netwerk meer en actief informatie over uw innovatie/oplossing. Hoe beter uw innovatie en hoe vollediger uw innovatie ‘profiel’, hoe sneller u onder de aandacht gebracht wordt bij de juiste partijen. En hoe groter de kans op implementatie en/of opschaling van uw innovatie/oplossing.

Het initiatief actief volgen en feedback geven
Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van het co-creatie eHealthboek dan kunt u na afloop van de enquete lid worden van de LinkedIn groep co-creatie Zorginnovatieboek. U kunt ook hier rechtstreeks lid worden van de linkedingroep. Binnenkort volgt er ook een site. Hierover wordt u nog nader geinformeerd.

Mocht u vragen hebben over het co-creatie eHealthboek of het doel van de enquête dan kunt u met ondergetekende via de mail contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Co Politiek (ook namens Remco Hoogendijk)

co.politiek@aimpact.nl

 

 

 

 

 

 

 

One Response

  1. Co-creatie eHealth boek 21 mei 2014 at 22:36 |

    […] Om deel te nemen wordt u eerst gevraagd een online enquête in te vullen. Deze enquête en meer informatie vindt u op de website. […]

Comments are closed.